Trung Quốc Màn hình có thể thu vào nhà sản xuất
Liên hệ chúng tôi
Free call
QC Hồ sơ

Công ty khẳng định thực hiện kiểm tra QC nghiêm ngặt, bao gồm IQC, PQC và FQC.Có những nhân viên cụ thể chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đã qua kiểm tra trước khi xuất xưởng.Sau nhiều năm phát triển, hầu hết các sản phẩm của Lyln đều đạt Chứng nhận CE do Liên minh Châu Âu phê duyệt và dòng máy nâng màn hình siêu mỏng đạt Chứng nhận SASO / SABER do Ả Rập Xê Út phê duyệt.Các chứng chỉ này giúp khách hàng quốc tế của chúng tôi nhập khẩu các sản phẩm Lyln một cách hợp pháp.

Chứng chỉ
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: CE Certificate for Lyln LCD Monitor Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2008-12-25
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: EMC Certificate for Lyln Multifunctional Socket
  Số:
  ngày phát hành: 2010-02-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: LVD Certificate for Lyln Multifunctional Socket
  Số:
  ngày phát hành: 2010-02-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: LVD Certificate for Lyln TV Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2011-09-14
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: EMC Certificate for Lyln TV Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2011-09-14
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: EMC Certificate for Lyln Projector Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2014-03-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: LVD Certificate for Lyln Projector Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2014-03-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: LVD Certificate for Lyln Monitor Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2017-03-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: LVD Certificate for Lyln Ultrathin Monitor Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2017-03-08
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: EMC Certificate for Lyln Ultrathin Monitor Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2017-03-08
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • Lyln AV Equipment Company Limited
  Tiêu chuẩn: EMC Certificate for Lyln LCD Monitor Lift
  Số:
  ngày phát hành: 2017-03-06
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn