Trung Quốc Màn hình có thể thu vào nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Màn hình có thể thu vào
Cơ giới nâng màn hình
Máy chiếu nâng
TV lật
Màn hình có thể thu vào & Mic
Màn hình lật lên
Hệ thống quản lý hội nghị
Ổ cắm bàn hội nghị
Giám sát ứng dụng điều khiển thang máy
Bảng tên kỹ thuật số
Bảng tên kỹ thuật số có thể thu vào
Cổ ngỗng
Tấm tường AV
Mic nâng
Máy tính để bàn mini
Bàn điều chỉnh chiều cao
Thang máy TV
Bộ chia tín hiệu HDMI